Дарения

Календарът Lightning

Бъдещето на Thunderbird

Изпитайте последните възможности. Дайте обратна връзка и помогнете за усъвършенстване на окончателното издание.

Thunderbird Nightly

Help us test the newest developments made to Thunderbird every day by using the unstable Nightly channel.

ВНИМАНИЕ! Nightly е нестабилна платформа за изпитания и разработка, уверете се, че редовно правите резервни копия на важните данни!