Czym jest Thunderbird?

Poczta na Twój sposób

Thunderbird to klient poczty, czytnik aktualności, komunikator i kalendarz będący wolnym oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym (open source), który jest łatwy do skonfigurowania i dostosowania. Jedną z głównych zasad Thunderbirda jest używanie i promowanie otwartych standardów — odrzucamy świat zamkniętych platform i serwisów, które nie mogą komunikować się między sobą. Chcemy, aby nasi użytkownicy mieli wolność wyboru sposobu, w jaki się komunikują.

Kim jesteśmy

Jesteśmy społecznością, której celem jest wolna i otwarta komunikacja.

Nasza społeczność

Zaangażowany zespół wolontariuszy tworzący Thunderbirda i pomagający jego użytkownikom jest zawsze otwarty na nowe twarze. Strona Dołącz do nas zawiera informacje, jak można uczestniczyć w działaniach zespołu Thunderbirda. Są także osoby zatrudnione na pełny etat do pracy nad Thunderbirdem dzięki datkom od naszych użytkowników. Jeśli ciekawi Cię, kto pracuje nad Thunderbirdem, zobacz listę głównych współtwórców.

Rada Thunderbirda

Projekt Thunderbird jest kierowany przez siedmioro radnych, wybieranych przez aktywnych uczestników społeczności Thunderbirda. Wiki projektu zawiera informacje o obecnie wybranych członkach Rady Thunderbirda.

Thunderbird a Fundacja Mozilli

Thunderbird ma swój dom w Fundacji Mozilli, organizacji non-profit.

Thunderbird to niezależny projekt mający swoją prawną i finansową bazę w ramach Fundacji Mozilli. Fundacja Mozilli wierzy, że Internet to globalny, publiczny zasób, który musi pozostać otwarty i dostępny dla wszystkich. Fundacja skupia się na sprawach obrony praw i zachowaniu zdrowego Internetu, ale jest także jedynym udziałowcem twórcy Firefoksa, Mozilla Corporation. Mozilla nie sprawuje nadzoru nad projektem, który jest kierowany przez Radę Thunderbirda wybieraną przez jego społeczność. Fundacja Mozilli stała się prawnym domem Thunderbirda po tym, jak zbadaliśmy możliwe opcje w 2017 roku.