Thunderbird Vector Wordmark

Đóng góp tài chính

Các tính năng của Thunderbird

Tất cả là của bạn, nâng cấp lên Thunderbird đã dễ dàng hơn.

Dễ dàng để bắt đầu

Các thẻ và tìm kiếm

Tùy biến trải nghiệm thư điện tử của bạn

An toàn và bảo đảm thư điện tử của bạn

Thunderbird

Thunderbird là ứng dụng email miễn phí, dễ dàng cài đặt và tùy chỉnh; đi kèm với nhiều tính năng tuyệt vời!

Tương lai của Thunderbird

Trải nghiệm các tính năng tiên tiến. Cung cấp thông tin phản hồi để giúp tinh chỉnh và công bố những gì sẽ có trong bản phát hành cuối cùng.

Thunderbird Daily

Hãy giúp chúng tôi kiểm tra những phát triển mới nhất được thực hiện với Thunderbird mỗi ngày bằng cách sử dụng kênh Daily không ổn định.

CẢNH BÁO! Daily là một nền tảng thử nghiệm và phát triển không ổn định, hãy đảm bảo bạn sao lưu dữ liệu quan trọng thường xuyên!