Thunderbird

Phần mềm được tạo ra để việc email dễ dàng hơn.

Thunderbird là ứng dụng email miễn phí, dễ dàng cài đặt và tùy chỉnh; đi kèm với nhiều tính năng tuyệt vời!

Ảnh chụp màn hình Thunderbird