Thunderbird Vector Wordmark

Quyên góp

Giới thiệu về chúng tôi

Thunderbird

Thunderbird là ứng dụng email miễn phí, dễ dàng cài đặt và tùy chỉnh; đi kèm với nhiều tính năng tuyệt vời!

Tương lai của Thunderbird

Trải nghiệm các tính năng tiên tiến. Cung cấp thông tin phản hồi để giúp tinh chỉnh và công bố những gì sẽ có trong bản phát hành cuối cùng.

Thunderbird Daily

Hãy giúp chúng tôi kiểm tra những phát triển mới nhất được thực hiện với Thunderbird mỗi ngày bằng cách sử dụng kênh Daily không ổn định.

CẢNH BÁO! Daily là một nền tảng thử nghiệm và phát triển không ổn định, hãy đảm bảo bạn sao lưu dữ liệu quan trọng thường xuyên!