Ryddhewch Eich Blwch Derbyn

Dyma Supernova: ein rhaglen e-bost, calendr a chysylltiadau cyflymaf a mwyaf prydferth erioed. Wedi ei gynllunio i wneud y mwyaf o'ch rhyddid.

eicon cystadleuwyr eicon cystadleuwyr eicon cystadleuwyr eicon cystadleuwyr eicon cystadleuwyr

Rhyddid rhag Anrhefn

Gwastraffu llai o amser yn dod o hyd i dabiau porwr.

Cewch fynediad i'ch holl negeseuon, calendrau a chysylltiadau mewn un rhaglen gyflym. Hidlwch a threfnwch eich gwaith yn ôl eich mympwy. Rheolwch bob cyfrif ar wahân neu mewn blwch derbyn cyfun. Mae Thunderbird yma i symleiddio eich bywyd.

ffrâm gliniadur

Rhyddid rhag Cam Drafod

Nid yw ein hagenda ni yn un cudd. Rydym yma i wneud y byd yn well.

Mae Thunderbird yn cael ei ariannu gan roddion defnyddwyr. Nid ydym yn casglu data personol, yn gwerthu hysbysebion yn eich blwch derbyn, nac yn hyfforddi AI yn gyfrinachol gyda'ch sgyrsiau preifat. Cod agored yw Thunderbird. Fel rhan o deulu Mozilla gallwch fod yn hyderus ein bod yn blaenoriaethu eich preifatrwydd a'ch diogelwch bob amser.

Planed Firefox
Planed Thunderbird

Rhyddid i fod yn Gîc

Mae Thunderbird i chi.

Mae Thunderbird yn lân a chain o'r cychwyn, ond yn hawdd ei addasu i gyd-fynd â'ch llif gwaith a'ch hoffterau gweledol. Mae'n llawn nodweddion unigryw a phwerus. Dyma rai y mae pobl yn eu caru:

Mae ei flwch derbyn cyfun yn fy ngalluogi i gadw'n gall hyd yn oed ar yr adegau prysuraf. Dwi byth am newid rhaglen e-bost eto!
delwedd proffil
Max
Datblygwr Meddalwedd, Awstria
blwch derbyn cyfun
Rwy wrth fy modd gyda'r nodwedd tag. Rwy'n tagio rhywbeth pwysig ac yn dod o hyd iddo'n gyflym.
delwedd proffil
Juan
Gwyddonydd Cyfrifiadurol, UDA
Dyma'r rhaglen gyntaf i mi ei gosod ar unrhyw gyfrifiadur personol rwy'n ei ddefnyddio / yn berchen arno... Rwy'n ei ddefnyddio arWindows / Mac a Linux.
delwedd proffil
Ernie
Rheolwr TG, DU
Mae cael dewis cod agored arall [ar gyfer] derbyn a rheoli e-bost... yn wych ar gyfer preifatrwydd.
delwedd proffil
Rolando
Datblygwr Gwe, Costa Rica
Mae [Thunderbird] yn fy ngrymuso i gadw perchnogaeth ar fy e-byst.
delwedd proffil
Beegy
Peiriannydd, UDA
Bydd yn her i chi i ddod o hyd i raglen sy'n fwy estynadwy na Thunderbird!
delwedd proffil
Dom
Myfyriwr, DU
estyniadau

Ydych chi'n barod i garu e-bost eto?

Ryddhewch Eich Blwch Derbyn

Gwybod Am Beth Sydd Nesaf

Mae Thunderbird yn gwella o hyd. Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gadw'n gyfredol.

ffôn clyfar