Dhuroni

Ta Bëjmë Email-in Më të Lehtë.

Thunderbird-i është një aplikacion për email-e i lirë, që është e lehtë të rregullohet dhe të përshtatet - dhe vjen me veçori të fuqishme!

Jini brenda gjërave

Jini në dijeni të njoftimeve dhe hedhjeve së fundi në qarkullim, duke ndjekur Blogun zyrtar të Thunderbird-it!

Lexoni Blogun

Thunderbird

Thunderbird-i është një aplikacion për email-e i lirë, që është e lehtë të rregullohet dhe të përshtatet - dhe vjen me veçori të fuqishme!

E ardhmja e Thunderbird-it

Provoni veçori të fjalës së fundit. Jepni përshtypje, që të ndihmoni të rafinohen dhe lustrohen ato gjëra që do të jenë pjesë e hedhjes përfundimtare në qarkullim.

Thunderbird Daily

Ndihmonani të testojmë zhvillimet më të reja të bëra në Thunderbird çdo ditë, duke përdorur kanalin e versioneve të paqëndrueshëm Daily.

KUJDES! Daily është një platformë testimi dhe zhvillimi versionesh të paqëndrueshëm, sigurohuni se kopjeruani të dhënat tuaja rregullisht!