Lịch nghỉ lễ

Thêm ngày lễ của quốc gia bạn vào lịch!

Chúng tôi có sẵn một số tập tin lịch nghỉ lễ để tải xuống. Bạn có thể tải xuống và sau đó nhập chúng vào Lịch hoặc bạn chỉ có thể đăng ký các lịch này bằng cách sao chép URL của chúng rồi thêm chúng dưới dạng tập tin lịch từ xa mới. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách cài đặt lịch nghỉ lễ trong bài viết Thêm một lịch nghỉ lễ.

A

Albania
2024-2027
Algeria (Arabic)
2024-2027
Algeria (French)
2024-2027
Argentina
2024-2027
Armenia
2024-2027
Australia
2024-2027
Austrian
2024-2027

B

Belgian (Dutch)
2024-2027
Belgian (French)
2024-2027
Bolivia
2024-2027
Brazil
2024-2027
Bulgaria
2024-2027

C

Canada (English)
2024-2027
Canada (French)
2024-2027
Chile
2024-2027
China
2024-2027
Colombia
2024-2027
Costa Rica
2024-2027
Croatia
2024-2027
Czech
2024-2027

D

Denmark
2024-2027
Dominican Republic
2024-2027

E

Estonia
2024-2027

F

Finland (Finnish)
2024-2027
Finland (Swedish)
2024-2027
France
2024-2027

G

Germany
2024-2027
Greece
2024-2027
Guyana
2024-2027

H

Haiti
2024-2027
Hong Kong
2024-2027
Hungary
2024-2027

I

Iceland
2024-2027
India
2024-2027
Indonesia
2024-2027
Ireland (English)
2024-2027
Ireland (Irish)
2024-2027
Israel
2024-2027
Italy
2024-2027

J

Japan
2024-2027

K

Kazakhstan
2024-2027
Kenya
2024-2027

L

Latvia
2024-2027
Lebanon
2024-2027
Liechtenstein
2024-2027
Lithuania
2024-2027

M

Malaysia
2024-2027
Malta
2024-2027
Mexico
2024-2027
Morocco
2024-2027

N

Namibia
2024-2027
New Zealand
2024-2027
Nicaragua
2024-2027
Norway
2024-2027

P

Pakistan
2024-2027
Peru
2024-2027
Philippines
2024-2027
Polish
2024-2027
Portugal
2024-2027
Puerto Rico
2024-2027

R

Romania
2024-2027
Russia
2024-2027

S

Singapore
2024-2027
Slovakia
2024-2027
Slovenia
2024-2027
South Africa
2024-2027
South Korea
2024-2027
Spain
2024-2027
Sri Lanka
2024-2027
Swedish
2024-2027
Switzerland
2024-2027

T

Taiwan
2024-2027
Thailand
2024-2027
Turkey
2024-2027

U

Ukraine
2024-2027
United Kingdom
2024-2027
United States
2024-2027
Uruguay
2024-2027

V

Vietnam
2024-2027

Tìm hiểu cái gì tiếp theo

Thunderbird ngày càng tốt hơn. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội để duy trì cập nhật tin tưc.