Liên hệ với chúng tôi

Cần nói chuyện?

Gửi câu hỏi của bạn đến các nhóm bên dưới.

Hỗ trợ

Nếu có câu hỏi về cách sử dụng Thunderbird, hãy truy cập và tìm kiếm trang web hỗ trợ của chúng tôi. Vui lòng gửi câu hỏi mới nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời. Hãy nhớ lịch sự với nhân viên và tình nguyện viên của chúng tôi.

Để được hỗ trợ tốt nhất, vui lòng đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Nếu bạn muốn đặt câu hỏi bằng Tiếng Việt bạn có thể thử tham gia trên diễn đàn cộng đồng không phải của Mozilla tại đây.

Trang web hỗ trợ

Bảo mật

Để báo cáo lỗ hổng phần mềm, vui lòng gửi sự cố trên Bugzilla với hộp bảo mật được chọn. Dấu kiểm này sẽ làm cho báo cáo chỉ hiển thị với nhóm bảo mật của chúng tôi, những người có thể giải quyết các lỗ hổng trước khi tiết lộ công khai.

Bugzilla

Đa phương tiện

Thunderbird và những người tạo ra nó thật tuyệt vời. Có quyền truy cập vào nhóm của chúng tôi để biết câu chuyện, đánh giá của bạn hoặc nội dung khác bằng cách gửi email cho nhóm tiếp cận của chúng tôi.

Nhóm tiếp cận

Kinh doanh

Các tổ chức muốn tài trợ cho việc phát triển phần mềm hoặc nhận được hỗ trợ trong việc triển khai quy mô lớn nên gửi email cho nhóm kinh doanh của chúng tôi. Nhóm này cũng xử lý các yêu cầu hợp tác khác.

Đội ngũ kinh doanh

Tham gia

Nếu bạn có tài năng muốn chia sẻ nhưng không biết bắt đầu từ đâu, hãy bắt đầu bằng cách truy cập trang tham gia của chúng tôi. Tại đây bạn sẽ tìm thấy cộng đồng tình nguyện phù hợp với sở thích của bạn.

Trang tham gia

Thông tin pháp lý

Bảo vệ người dùng trong tương lai khỏi phần mềm độc hại, khai thác dữ liệu hoặc bị tính phí gian lận cho Thunderbird bằng cách báo cáo việc lạm dụng nhãn hiệu. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu của bạn, vui lòng gửi thông báo DMCA.

Lạm dụng nhãn hiệu Thông báo DMCA

Tìm hiểu cái gì tiếp theo

Thunderbird ngày càng tốt hơn. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội để duy trì cập nhật tin tưc.