Tải xuống

Tải xuống Thunderbird

Chúng được duy trì và phân phối chính thức bởi Thunderbird. Tải xuống phiên bản chính thức mới nhất trừ khi bạn muốn thử nghiệm phiên bản Beta và báo cáo lỗi.

Cần một trình cài đặt cụ thể?

Thông tin phát hành

Tải xuống Thunderbird

Chúng được duy trì và phân phối chính thức bởi Thunderbird.

Chuyển đến ngôn ngữ bạn muốn tải xuống bằng cách sử dụng chú giải bên dưới.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

W

Tìm hiểu cái gì tiếp theo

Thunderbird ngày càng tốt hơn. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội để duy trì cập nhật tin tưc.