Releases

Notele privind versiunile Thunderbird sunt specifice fiecărei versiuni a aplicației. Selectează versiunea din lista de mai jos și vezi notele privind versiunea respectivă.

8.0

5.0

Learn What’s Next

Thunderbird keeps getting better. Subscribe to our newsletter and follow us on social media to stay informed.