Releases

Thunderbird-versjonsnotater er spesifikke for hver versjon av programmet. Velg din versjon fra listen nedenfor for å se versjonsnotatene for den.

8.0

5.0

Learn What’s Next

Thunderbird keeps getting better. Subscribe to our newsletter and follow us on social media to stay informed.