Các bản phát hành

Ghi chú phát hành Thunderbird dành riêng cho từng phiên bản của ứng dụng. Chọn phiên bản của bạn từ danh sách dưới đây để xem ghi chú phát hành cho nó.

8.0

5.0

Tìm hiểu cái gì tiếp theo

Thunderbird ngày càng tốt hơn. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội để duy trì cập nhật tin tưc.